·       Her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek koşuluyla geçmiş yıllar zararları (Yabancı ülkede indirilmemiş zarar da dahil),
·       Yasada belirtilen kamu kuruluşlarına ve vergiden muaf vakıflara yapılan bağışların kurum kazancının %5 ine kadar olan kısmı,
·       Kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların %100’ü,
·       Kamu kuruluşlarına, köylere ve kamu yararına çalışan derneklere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen; kültürü ve sanatı geliştirmek amacıyla yapılan harcamalara katılmaktan kaynaklanan çeşitli giderlerin %100’ü,
·       Amatör spor dallarına yapılan sponsorluk harcamalarının %100’ü,
·       Profesyonel spor dallarına yapılan harcamaların %50’si,