(4857 Sayılı İş Kanunu Md. 53)

Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlar  14 Gün
Hizmet süresi beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlar  20 Gün
Hizmet süresi on beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlar  26 Gün

Bu süreler asgari sürelerdir.

[Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.]

On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi YİRMİ GÜNDEN az olamaz.

Asgari yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.