·       Gider kabul edilen harcalar

·       Personel Giderleri

-        Ücret

-        SSK Primi

-        İlaç ve Tedavi Giderleri

-        Şahıs sigorta primleri

-        İş yeri dışında tüketebileceği yiyecek maddeleri(erzak)

-        Giyim giderleri

-        Yakacak yardımı

-        Yemek yardımı

-        Taşıma gideri

+ Servis aracı

+ Toplu taşıma kartı

+ Yol parası

+ Benzin gideri

-        Kıdem tazminatı

-        İhbar tazminatı

 • Kiralar
 • Su.elektrik,doğalgaz ve telefon giderleri
 • Kırtasiye Giderleri
 • Reklam  ve tanıtım giderleri

-     Reklam

-        Eşantiyonlar

-        Fuar

-        İlan

-        Numune mallar

 • Temsil ve Ağırlama Giderleri

-        Yiyecek,içecek

-        Çiçek,çelenk

-        Cenaze ilanları

-        Hediye

 • Seyahat giderleri

-        Yol

-        Yemek

-        Konaklama

 • Taşıt Giderleri

-        Yakıt

-        Bakım ,onarım

-        Sigorta

-    Amortismanı

-        Taşıtların kiralanması

 • Ayni vergi resim ve harçlar
 • İşveren sendikalarına ödenen aidatlar
 • Bir hizmet vaadi karşılığı ödenen tahsil giderleri
 • İşletmede çalışanların öğrenim giderleri
 • Finansman Giderleri
 • Fakirlere yardım amacıyla gıda yardımı organizasyonu yapan dernek ve vakıflara yapılan gıda bağışlar.
 • Ar-Ge harcamalarının %100’ü.