Çalışma gücünün asgari;

* Yüzde 80'ni kaybedenler birinci derece engelli,

* Yüzde 60'nı kaybedenler ikinci derece engelli

* Yüzde 40'nı kaybedenler ise üçüncü derece engelli

olarak tanımlanmaktadır.

 

2019 yılı için engelli indirimi  aylık olarak;

 

1. Derece engelli  için                 1.200 TL

2. Derece engelli  için                    650 TL

3. Derece engelli  için                    290 TL

 

Ücretlilerin , engellilik  derecelerine göre belirlenen tutarları aylık olarak  Gelir Vergisi matrahından  indireceklerdir.