ÖTV’nin gider veya maliyet olarak kaydedilmesi mükellefin tercihine bırakılmıştır. Örneğin: Dönem içinde alınan bir taşıt aracının ÖTV’si ilgili yıl ticari kazancından gider olarak indirilebileceği gibi aracın maliyetine atılıp amortisman yoluyla da itfa edilebilir.