Prensip olarak elde edilen kar ilgili dönem karına ilave edilecektir. Ancak; Mükellefler diler ise Satıştan elde edilen karı 3 yıl süre ile Pasif de Yenileme Fonu Hesabında tutabilirler. 3. senenin sonunda dönem karına ilave ederler. Veya aldıkları aracın amortisman giderinde kullanabilirler.

Maliye idaresi; İşletme esasına göre ve Serbest Meslek Kazanç esasına göre defter tutan mükelleflerin yukarıdaki avantajdan yararlanamayacağı görüşündedir. Ancak yargı bu mükelleflerinde söz konusu avantajdan yararlanacakları görüşündedir.