Bilanço Esasına göre Defter tutan mükellefler Satın almış oldukları binek otomobilleri alış bedeli ile Aktiflerine kayıt edecekler. İşletme defteri ve Serbest Meslek Erbapları defterlerinin sonuna kayıt etmeleri şartı ile; Hangi ayda alınmışsa buna göre hesaplama yapılarak (kıst dönem), Maliyet bedeli üzerinden 5 yılda %20 normal amortisman ayrılacaktır.

Bilanço usulüne göre defter tutanlar dilerlerse Azalan Bakiye Usulüne göre amortisman ayırabilirler. Buna göre ayrılacak amortisman normal amortismanın 2 katıdır.