Alınmayan her bir belge için 58.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.