01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/10/2023

02/01/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/07/2023

02/01/2024

2022 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

01/12/2023

02/01/2024

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/12/2023

02/01/2024

Kasım 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/12/2023

02/01/2024

2022 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

01/12/2023

02/01/2024

2024 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

01/01/2024

10/01/2024

16-31 Aralık 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

02/01/2024

10/01/2024

16-31 Aralık 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

15/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

22/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/01/2024

24/01/2024

1-15 Ocak 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

16/01/2024

25/01/2024

1-15 Ocak 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

26/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

26/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01/01/2024

26/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

26/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

26/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

29/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

29/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Yıllık Harçların Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

2023 Yılında Kullanılan Defterlerin 2024 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

01/11/2023

31/01/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Ekim-Kasım-Aralık 2023 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

01/01/2024

31/01/2024

Aralık 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

01/01/2024

20/02/2024

2024 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı

01/01/2024

29/02/2024

2024 Yılı Değerli Konut Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

01/01/2024

01/04/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

01/04/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

30/04/2024

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

30/04/2024

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

01/01/2024

01/07/2024

2023 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

01/01/2024

01/07/2024

FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Kapsamında Bildirimi Zorunlu ABD Hesaplarına İlişkin Bilgilerin Finansal Kuruluşlar Tarafından Elektronik Ortamda Bildirilmesi

01/01/2024

02/09/2024

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Dışında Kalan Diğer Mükellefler ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi