Eksik veya kesilmeyen meblağın % 10 dur, Bu tutar her bir belge için 290.- TL ‘den az, bir takvim yılında toplam 148.000.-TL den fazla olmamak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir.