2024 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Tablosu

 

Asgari Ücret

20.002,50

SGK Taban Matrahı

20.002,50

SGK Tavan Matrahı

150.018,90

Gün

30

Günlük Ücreti

666,75

SGK İşçi Payı %14

2.800,35

SGK İşçi İşsizlik Primi %1

200,03

GV Matrahı (17.002,12)

0

GV. Tutarı (%15 Asgari Ücret İstisnası) (2.550,32)

0

Damga Vergisi Tutarı (%0,759 – Asgari Ücret İstisnası) (151,82)

0

Zorunlu BES Kesintisi (%3 – Maliyete Eklenmedi) (600,08)

0

Kesintiler Toplamı

3.000,38

Net Ücret

17.002,12

İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret

20.002.50

SGK İşveren Primi %20,5 (5 Puan Düşülmemiş) 4.100,51

SGK İşveren Primi (5 Puan Düşülmüş) %15,5

3.100,39

SGK İşveren İşsizlik Primi %2

400,05

TOPLAM

23.502,94