Net tutar 0,98’e bölünmesiyle Brüt tutar bulunur.

Örnek: 1.500.-TL net tutar ile ilgili serbest meslek makbuzu aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

          Brüt tutar 1.500.- TL: 0,98 =                                       1.530,61 TL

%20 Gelir Vergisi Stopajı (-)                                       306,12 TL                                 

  Net tutar                                                                 1.224,49 TL                   

           KDV (1.530,61 %18 )                                                      275.51 TL

      Alınan Net Tutar                                                1.500,00 TL