Eksik veya hiç kesilmeyen meblağın %10 dur, bu tutar her bir belge için 290 TL den az ,bir takvim yılında toplam 148.000 TL dan fazla olmamak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir.