Sevk irsaliyesiyle yapılan satışlarda fatura kesme müddeti sevk irsaliyesi düzenleme tarihinden itibaren 7 gündür.