SEKTÖR AYRIMI OLMAKSIZIN TÜM MÜKELELFLER İÇİN E-FATURA VE DEFTER’E GEÇİŞ TARİHLERİ: 

YIL

BRÜT SATIŞ HÂSILATI

E-FATURA

E-DEFTER

2021

4 MİLYON TL

01.07.2022

01.01.2023

2022

3 MİLYON TL

01.07.2023

01.01.2024

 

·     ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’ndan lisans alan işletmeler ile ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler; lisans alımı, imal, inşa veya ithalin yapıldığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.

·     Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle uğraşanlar, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.

·     İhracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı KDV Kanununun 11’inci maddesine göre mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki   satışlar   dâhil)   ve   yolcu   beraberi   eşya   ihracı    (Türkiye’de    ikamet    etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını e- Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

GAYRİMENKUL & MOTORLU ARAÇ ALIM-SATIM VE KİRALAMA İŞİ YAPANLAR: 

(Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler) 

YIL

BRÜT SATIŞ HÂSILATI

E-FATURA

E-DEFTER

2020-2021

1 MİLYON TL

01.07.2022

01.01.2023

2022

500 BİN TL

01.07.2023

01.01.2024

 ELETRONİK (İNTERNET) ORTAMDA MAL VE HİZMET SATIŞI YAPANLAR İÇİN GEÇİŞ TARİHLERİ:

 (Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler.) 

YIL

BRÜT SATIŞ HÂSILATI

E-FATURA

E-DEFTER

2020-2021

1 MİLYON TL

01.07.2022

01.01.2023

2022

500 BİN TL

01.07.2023

01.01.2024

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VEYA BELEDİYE RUHSATLI OTELLER:

 (Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri)

 

E-FATURA

E-DEFTER

YIL VE BRÜT SATIŞ HÂSILATI SINIRLAMASI YOK SEKTÖRDEKİ TÜM MÜKELLEFLER

 

01.07.2022

 

01.01.2023

 SEKTÖR AYRIMI OLMAKSIZIN E- İRSALİYE’ YE GEÇİŞ TARİHLERİ: 

E-Fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerden, yıllık satış hâsılatı; 

YIL

BRÜT SATIŞ HÂSILATI

E-İRSALİYE

2021

10 MİLYON TL

01.07.2022

2022

10 MİLYON TL

01.07.2023