Beyanname Formları & Bildirimler

 

  İŞE BAŞLAMA / BIRAKMA BİLDİRİMİ
   İndir
    YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
     İndir
     YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ 
     (Gelirlerini Mart Ayında Beyan Edenler Tarafından Doldurulacaktır.)
     İndir
     YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 
     (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin)
     İndir
     YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 
     (Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)
     İndir
     GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA İLİŞKİN EK FÖYİndir
     YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 
     (G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin)
     İndir
     GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ 
     (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin)
     İndir
     KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİİndir
     GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ 
     (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)
     İndir
     KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİMİndir
     YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİ FORMUİndir
     TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORMİndir
     KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ - 1 
     (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) "Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesine Katılma Payı ödeyecek olan sorumlular tarafından yandaki bildirim doldurulacaktır. "
     İndir

     İndir

     1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINA 
     İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE İŞLEM KODLARI
     İndir
     KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2 
     (Vergi Sorumluları İçin)
     İndir
     MUHTASAR BEYANNAME 
     (GVK' nın 94 üncü ve Geçici 67 nci Maddeleri, KVK'nın 15 inci ve 30 uncu Maddeleri ile Damga Vergisi Kanununun 19 uncu ve 23 üncü Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin)
     İndir
     ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 1 
     (I Sayılı Liste : Petrol Ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer Malların Teslimleri İçin)
     İndir
     ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2A 
     (II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Kara Taşıtları İçin )
     İndir
     ÖTV KANUNU EKİ (II) SAYILI LİSTEDEKİ KARA TAŞITLARI İÇİN İTHALATÇILAR VE İMALATÇILAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK BİLDİRİM FORMUİndir
     ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2A 
     (II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Deniz Taşıtları İçin )
     İndir
     ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2A 
     (II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Hava Taşıtları İçin )
     İndir
     ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 2B 
     (II Sayılı Liste : Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin )
     İndir
     ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ - 4 
     (IV Sayılı Liste : Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimleri İçin )
     İndir
     HARÇ BEYANNAMESİ (1 No.lu) 
     (Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin )
     İndir
     HARÇ BEYANNAMESİ (4 No.lu) 
     (492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Harç Tahsiline Yetki Verilenlerce Tahsil Olunan Harçlar İçin )
     İndir
     DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ 
     (Damga Vergisi Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin)
     İndir
     ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ BEYANNAMESİİndir
     ŞANS OYUNLARI VERGİSİ BEYANNAMESİİndir
     HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ 
     (Sigorta Muameleleri Vergisi)
     İndir
     HİZMET VERGİSİ BEYANNAMESİ 
     (Banka Muameleleri Vergisi)
     İndir
     DENİZ ARAÇLARINDA YER ALAN VERGİSİZ YAKITIN DEVRİNE İLİŞKİN BEYANNAMEİndir
     ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3A 
     (III Sayılı Liste : Alkollü İçkiler İçin)
     İndir
     ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3B 
     (III Sayılı Liste : Tütün Mamülleri İçin)
     İndir
     ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMESİ 3C 
     (III Sayılı Liste : Kolalı Gazoz İçin)
     İndir
     VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİİndir
     VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ 
     (Vergi Sorumluları İçin)
     İndir
     ÖZEL BEYANNAME 
     (Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Mecburiyeti Bulunmayanlar İçin)
     İndir
     MÜNFERİT BEYANNAME 
     (Dar Mükellefiyete Tabi Mükelleflerden Yıllık Beyanname Vermeye 
     Mecbur Olmayanlar İçin)
     İndir
     BİLİRKİŞİLERE, RESMİ ARABULUCULARA VE UZLAŞTIRMACILARA BU SIFATLARI DOLAYISIYLA ÖDENEN ÜCRETLER ÜZERİNDEN YAPILAN TEVKİFATA İLİŞKİN BİLDİRİMİndir
     EKİM VE SAYIM TUTANAĞIİndir
     NOTERLERCE YAPILACAK MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERE AİT BEYANNAME (1512 SAYILI KANUNUN 119 UNCU MADDESİ UYARINCA)İndir
     MAL BİLDİRİMİ KAĞIDI 
     (Amme Borçluları İçin)
     İndir