Kısmi KDV tevkifat sınırı ilgili yıl fatura düzenleme sınırı olarak belirlenmiştir. (2024 yılı için 6.900 TL)