2024 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı: 6.900 TL