Gelir Vergisi Kanununun 86 Ncı Maddesinde Yer Alan Tevkifata Ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı 

2023 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 8.400 TL olarak tespit edilmiştir.