Kiralama Yoluyla Edinilen Binek Otomobillerinin Her Birine İlişkin Aylık Kira Bedeli İle Araçların İktisabında Ödenen Ve Gider Yazılabilecek Ötv Kdv Tutarı (193 Sayılı Kanun Madde 40/1)

2023 yılında uygulanmak üzere , ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 17.000 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 440.000 TL kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.