İnternet Ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satışlarda Muafiyet

193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatında muafiyet tutarı 700.000 TL olarak tespit edilmiştir.