Vergi Ceza İhbarnamesine, İtirazi kayıtla verilen beyannameye ait tahakkuk fişine, Ödeme emrine, Haciz varakasına, İhtiyati tahakkuka, İhtiyati hacze…

DAVA KONUSU

DAVA AÇILACAK MAHKEME

DAVA AÇMA SÜRESİ

DAYANAĞI

VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNE

VERGİ MAHKEMESİ

TEBLİĞDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE

VERGİ USUL KANUNU 2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ

İTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMEYE AİT TAHAKKUK FİŞİNE

VERGİ MAHKEMESİNE

TAHAKKUK TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE

2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ

ÖDEME EMRİNE

VERGİ MAHKEMESİNE

TEBLİĞDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

6183 SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ

HACİZ VARAKASINA

VERGİ MAHKEMESİNE

HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE

6183 SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ

İHTİYATİ TAHAKKUKA

VERGİ MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TAHAKKUKUN BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

6183 SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ

İHTİYATİ HACZE

VERGİ MAHKEMESİNE

HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

6183 SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ

İŞYERİ KAPAMA KARARINA

İDARE MAHKEMESİNE

YAZININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN

2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ

TEMYİZ DAVASI AÇMA

DANIŞTAY’A

KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN