28.12.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 28.12.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret belirlemiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen asgari ücret tutarları, yaşa bakılmaksızın bütün çalışanlar için uygulanacaktır.

Bu tutarlara göre 2021 yılı başı itibariyle aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Brüt Ücret

3.577,50

SSK Primi İşçi Hissesi

500,85

İSP İşçi Hissesi

35,78

Gelir Vergisi Matrahı

3.040,87

Gelir Vergisi

456,13

Asgari geçim indirimi

268,31

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

187,82

Damga Vergisi

27,15

Toplam Kesinti

751,60

Net Ücret

2.825,90


NOT: 


  • Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
  • Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.