313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile, Gelir Vergisinin 40 ıncı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan binek otomobillerinin iktisabı ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 

  • 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanmak üzere 140.000 Türk lirasına kadarlık kısmı
  • 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanmak üzere 150.000 Türk Lirasına kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.