313 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarını 2021 yılında uygulanmak üzere 19.000 TL olarak belirlemiştir. 2020 yılında bu rakam 18.000 TL idi.