Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesi uyarınca uygulanan engellilik indirimi tutarları 313 Sıra No.lu GVK Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanmak üzere engellilik derecelerine göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

– Birinci derece engelliler için      1.500 TL,

– İkinci derece engelliler için           860 TL,

– Üçüncü derece engelliler için        380 TL,