Bir önceki aya ilişkin 4/b (Bağ-Kur) primleri, takip eden ayın son günü ödenir