4/a  (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI

 

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

(Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

12 - 14

21 – 23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

20.50

34.50


4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI

 

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Toplam

7,5

24.50

32