Elektronik defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerin , Yevmiye Defteri ve Büyük Defter (Defter-i Kebir) BERATLARINI  ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı portalına    yüklemeleri gerekmektedir

 

Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya başlama tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak zorundadırlar.

 

2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 3. maddesinde; 


a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar. 


b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile

onaylar' hükmü bulunmaktadır. 

Aylık olarak oluşturulan elektronik defterlere ait beratlar, ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter uygulamasına yüklenmelidir

Berat yüklemesinin son gün yapılması gibi bir şart bulunmamaktadır. Gerekli kontrolleri tamamlayan mükellefler ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününü beklemeden e-defter uygulamasına beratlarının yüklemesini yapabilirler.

Berat yüklemesinin son günü hafta tatiline veya genel tatile denk gelmesi durumunda süre ; takip eden ilk iş gününe uzayacaktır.

 

A)- Gerçek  Kişiler / Gelir  Vergisi Mükellefleri

 

DÖNEMİ

 BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ

OCAK  AYINA AİT BERAT

30/NİSAN                  Gün Sonuna kadar

ŞUBAT AYINA AİT BERAT

31/MAYIS                 Gün Sonuna kadar

MART AYINA AİT BERAT

30/HAZİRAN            Gün Sonuna kadar

NİSAN AYINA AİT BERAT

31/TEMMUZ             Gün Sonuna kadar

MAYIS AYINA AİT BERAT

31/AĞUSTOS            Gün Sonuna kadar

HAZİRAN AYINA AİT BERAT

30/EYLÜL                  Gün Sonuna kadar

TEMMUZ AYINA AİT BERAT

31/EKİM                     Gün Sonuna kadar

AĞUSTOS AYINA AİT BERAT

30/KASIM                  Gün Sonuna kadar

EYLÜL AYINA AİT BERAT

31/ARALIK                Gün Sonuna kadar

EKİM AYINA AİT BERAT

31/OCAK   (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

KASIM AYINA AİT BERAT

28/ŞUBAT  (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

ARALIK AYINA AİT BERAT

31/ MART  (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

 

 

B)- Tüzel Kişiler / Kurumlar Vergisi Mükellefleri

 

DÖNEMİ

 BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ

OCAK  AYINA AİT BERAT

30/NİSAN                  Gün Sonuna kadar

ŞUBAT AYINA AİT BERAT

31/MAYIS                 Gün Sonuna kadar

MART AYINA AİT BERAT

30/HAZİRAN            Gün Sonuna kadar

NİSAN AYINA AİT BERAT

31/TEMMUZ             Gün Sonuna kadar

MAYIS AYINA AİT BERAT

31/AĞUSTOS            Gün Sonuna kadar

HAZİRAN AYINA AİT BERAT

30/EYLÜL                  Gün Sonuna kadar

TEMMUZ AYINA AİT BERAT

31/EKİM                     Gün Sonuna kadar

AĞUSTOS AYINA AİT BERAT

30/KASIM                  Gün Sonuna kadar

EYLÜL AYINA AİT BERAT

31/ARALIK                Gün Sonuna kadar

EKİM AYINA AİT BERAT

31/OCAK   (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

KASIM AYINA AİT BERAT

28/ŞUBAT  (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

ARALIK AYINA AİT BERAT

30/ NİSAN (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar