– Devlete ait tekel maddelerinin ticareti

1 Seri No.lu Tebliğ

– Akaryakıt ve motor yağı satışı

1 Seri No.lu Tebliğ

– Gazete  satışı

1 Seri No.lu Tebliğ

– Oda ve yatak kiralanması şeklinde otelcilik ve pansiyonculuk faaliyetlerine münhasır olup, lokanta kafeterya, pastane,bar, diskotek, gece klübü, çamaşırhane, kuru temizleme, yüzme havuzu gibi işletme faaliyetlerini kapsamamaktadır 4 nolu tebliğ

1 Seri No.lu Tebliğ

– Bankacılık ve sigortacılık faaliyetleri

2 Seri No.lu Tebliğ

– PTT hizmetleri

2 Seri No.lu Tebliğ

– Kara. hava, deniz ve demiryolu ile yapılan yolcu ve yük giriş bileti karşılığında verilen hizmetler

2 Seri.No.lu Tebliğ

– Eğitim öğretim ve kreş hizmetleri

2 Seri No.lu Tebliğ

– Spor toto, milli piyango, at yarışları, müşterek bahis işletmeleri

2 Seri No.lu Tebliğ

– Elektrik, su, havagazı işletmeleri

2 Seri No.lu Tebliğ

– Tarım alet ve makinalarının satışı, (ayrıca yedek parça satılmaması şartıyla

12 Seri No.lu Tebliğ

– Posta pulu, telefon jetonu ve 3468 sayılı kanuna göre verilen ruhsat teskeresine dayanılarak yapılan pul ve kıymetli kağıtların satışı.

12 Seri No.lu Tebliğ

– Şehiriçi toplu taşımacılıkta kullanılan abonman biletlerinin satışı

12 Seri No.lu Tebliğ

– Elektrik su havagazı ve kalorifer tesisatçılığı faaliyeti (aynı zamanda tesisat malzemeleri satışını da yapanlar hariç)

12 Seri No.lu Tebliğ

– Marangozlar (mobilyacılar hariç tutulmak şartıyla, ağacı

bilfiil işleyerek eşya haline getirip satanlar ile ağaçtan yap

ılan deniz taşıtlarının onarım işleri ile uğraşanlar)

23 Seri No.lu Tebliğ

–   Mermerciler (süs eşyaları hariç tutulmak şartıyla mermeri

işleyerek satanlar)

23 Seri No.lu Tebliğ

– Yorgancılar ve hallaçlar (aynı zamanda yorgan alım satımı yapanlar hariç)

23 Seri No.lu Tebliğ

– 195 sayılı kanuna göre ilan yayınlama hakkı kazanan gazeteler ile bu gazetelerin basımını yapan matbaa işletmecileri (Perakende olarak kitap, matbu evrak, kartvizit, düğün davetiyesi ve benzeri şeylerin basım ve satışını yapanlar hariç)

38 Seri No.lu Tebliğ

– Sanat ürünlerinin satışı ile uğraşan sanat galerileri

38 Seri No.lu Tebliğ

– Yedek parça satışı yapmayan oto sanatkarları (motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı ile ilgili uğraşanlardan)

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto boya ve kaportacılar

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto şase, damper ve karoser tamircileri

38 Seri No.lu Tebliğ

 

 

– Oto sibop yuva taşlamacıları ve motor dikişçileri

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto döşemecileri

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto elektrik, bobinaj ve kilometre tamircileri

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto eksoz ve kaynakçıları

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto fren tamircileri ile conta ve balatacıları

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto makas tamircileri

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto rot balans tamircileri ve far ayarcıları,

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto radyatör ve kalorifer tamircileri

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto camcıları,

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto motor ve karbüratör tamircileri

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto lastik, jant düzeltme ve kriko tamircileri

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto devirdaim tamircileri

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto ziftlemecileri

38 Seri No.lu Tebliğ

– Traktör tamircileri

38 Seri No.lu Tebliğ

– Motosiklet, mobilet ve triportör tamircileri

38 Seri No.lu Tebliğ

– İş makinaları, zirai aletler ve hidrolik tamircileri

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto kilit ve yay tamircileri,

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto plakacıları

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto mazot ve benzin depoları tamircileri,

38 Seri No.lu Tebliğ

– Oto akü tamircileri.

38 Seri No.lu Tebliğ

– Elektrik bağlantısı olmayan ekmek büfeleri

Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 2001/2 iç genelge

– Şirket veya ortaklık şeklinde teşkilatlanan tabipler (diş, kulak, burun-boğaz, göz doktoru gibi)

43 Seri No.lu Tebliğ

– Elektrikli, elektronik ve mekanik ev aletlerinin bakım ve onarımı işi ile uğraşanlar (ayrıca yedek parça satışı yapılmaması şartıyla)

43 Seri No.lu Tebliğ

– Oto komisyoncuları (motorlu kara taşıtlarının alımı-satımı kiralanması ile ilgili işlere tavassut edenler)

43 Seri No.lu Tebliğ

– Plastik doğramacılar

46 Seri No.lu Tebliğ

– Mobilyacılar

46 Seri No.lu Tebliğ

– Her türlü inşaat işi ile uğraşanlar, (yol su, kanalizasyon, kuyu açma, harfiyat, duvar örülmesi, sıva, boya, badana, elektrik, sıhhi ve kalorifer tesisatı, karo ve fayans işleri, cam takılması, her türlü doğrama işleri, parke döşemesi, çevre düzeni ve benzer işler)

49 Seri No.lu Tebliğ

– Radyo, televizyon, gazete, dergi ve benzeri basın ve yayın araçları ile ilan ve reklamcılık faaliyetleri ile iştigal edenler.

49 Seri No.lu Tebliğ

– Münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel, motel ve pansiyon işletmecileri

49 Seri No.lu Tebliğ

– 195 sayılı kanun çerçevesinde faaliyet gösteren ilan ve reklam prodüktörleri (ilan ve reklam ajansları)

49 Seri No.lu Tebliğ

– 7397 sayılı kanunda geçen sigorta ve reasürans şirketleri, sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar ile bu kanun kapsamına giren konularda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar (sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri vb)

49 Seri No.lu Tebliğ

– Pazar takibi suretiyle iş yapanlar. Hazine ve dış ticaret müsteşarlığınca döviz alım-satımına yetkili kılınan müessese ve kurumlar

49 Seri No.lu Tebliğ

Satışlarını Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi ile belgelendirmek isteyen Kahvehane ve çay ocağı işletmeleri

VUK. GT. 209

– Demirciler: Tornacı,tesfiyeci, frezeci ve kaynakçılar dahil süs eşyası yapanlar hariç olmak üzere demir ve demirden mamül maddeleri sıcak veya  soğuk olarak dövmek, doğramak, kaynak yapmak veya sair şekilde işlemek suretiyle faaliyet gösterenler.

VUK. GT. 206

     -Yılda en fazla  4 ay faaliyet gösteren tasirhaneler,

-80 sayılı Hal Kanununa tabi olanların bu kanun kapsamındaki satışları

91/3-4 Seri No’lu   ÖKC İç Genelgeleri

     -Reklam grafikerleri (serigrafi dahil) tabelacılar, grafik ve tabela ressamları, ışıklı- ışıksız reklam panosu ve tabelacıları ile ışıklı ışıksız reklam panosu ve tabela montajcılarının ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir başka işi birlikte yapmamaları, satışları ve hizmet ifalarını V.U.K.na göre fatura ile belgelendirmeleri şartı ile,

97-2 Seri No’lu ÖKC İç Genelgesi

      -Yeminli Mali Müşavir, Avukat, Mimar ve Mühendis gibi G.V.K.na göre serbest meslek erbabı sayılan kişilerin şirket şeklinde teşkilatlanmaları halinde doktorlarda olduğu gibi  ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.

2001/1 Seri No’lu ÖKC. İç Genelgesi

      –  Otogaz (LPG) satıcıları

2001/3 Seri Nolu ÖKC İç Genelgesi