şlemin NeviTevkifat Yapacak OlanlarEski Tevkifat Oranı1 Mayıs 2012’den sonra1 Mayıs 2014’den sonra
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri*Belirlenmiş Alıcılar1/62/102/10Ekim 2017 Tarihinden İtibaren 3/10
Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler*Belirlenmiş Alıcılar1/69/109/10
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım Hizmetleri*Belirlenmiş Alıcılar1/35/105/10
Yemek servis ve organizasyon hizmetleri*Belirlenmiş Alıcılar5/105/105/10
İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil)KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar9/109/109/10
Yapı denetim hizmetleriKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar5/109/109/10
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleriKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar5/105/105/10
Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleriKDV Mükellefleri———-9/109/10
Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleriKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş AlıcılarTamamı9/109/10
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleriKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar5/107/107/10
Servis taşımacılığı hizmetiKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar————-5/105/10
Her türlü baskı ve basım hizmetleri*Belirlenmiş Alıcılar———–5/105/10
Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko külçe teslimleriKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar9/107/107/10
Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı teslimi hariçKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar9/107/105/10
Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde)KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar9/109/105/10
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimiKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar9/109/109/10
Pamuk,Tiftik,yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleriKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar9/109/109/10
Ağaç ve orman ürünleri teslimiKDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar———–9/105/10

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 ’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları TEVKİFAT kapsamıda DEĞİLDİR

 

KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yönetimlerine verilen özel güvenlik hizmetlerinde ya da KDV mükellefiyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerine verilen yapı denetim hizmetlerinde tevkifat uygulanmayacaktır

Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde KDV Tevkifat Uygulanmaz.

KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR:

  ( KDV G.T Bölüm No: 3.1.2.)

 • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. ninde  işlem gören şirketler,
 •  Kalkınma ve yatırım ajansları.