HAPİS CEZASI (VUK MD. 359)

A)-  En az 18 ay  , en fazla 3 yıl hapis cezası gerektiren fiiller (VUK 359/a)

1. Muhasebe hileleri yapmak,

2. Gerçekte ve işlemle ilgisi olmayan kişiler adına hesap açmak,

3. Çift defter tutmak,

4. Defter, kayıt ve belgelerin tahrifatı veya bunların gizlenmesi,

5. Muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya bunları kullanmak,

Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir.

·     Alt, üst nüshalarda farklı tutarlara yer verilmesi,

·     Belgenin daha yüksek veya düşük tutarla tanzimi,

6. Defter ve belgeleri, verilen süreye rağmen vergi inceleme elemanına ibraz etmemek,

B)- En az 3 yıl, en fazla 5 yıl hapis cezası gerektiren fiiller: (VUK 359/b)

 1-Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler,

2-Defter sayfaları yerine başka yapraklar koyanlar,

3-Sahte belge düzenleyenler,

4-Sahte belge kullananlar,

5- Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde belge basanlar,

6- Belgeyi sahte olarak basanlar,