• Mükelleflerin Ödevleri Nelerdir?

-     Bildirim mükellefiyeti

-     İşe başlamayı bildirme,

-     Değişiklikleri bildirme,

-     İşi bırakmayı bildirme,

-     Tasfiye ve iflası bildirme,

-     Nakli bildirme,

-      Ölümü bildirme,

  • Kanuni Temsilcilerin Vergilerden Sorumluluğu

Bu ödevlerine yerine getirilmemesi yüzünden şirketten alınamayan vergi ve buna bağlı gecikme zammı, gecikme faizi, ceza vb. alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin varlıklarından alınır.

 

  • Kanuni Temsilcilerin Cezalardan Sorumluluğu

Vergi kanunlarında para cezaları yanında hapis cezaları da öngörülmüştür.

Doğal olarak hapis cezaları fiilleri işleyenler hakkında uygulanırken para cezalarında daha farklı kriterler söz konusu olacaktır.