2018 yılında  Aktif toplamı veya net satışlar toplamı aşağıdaki tutarları  aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar.

2018 Yılı Aktif Toplamı

20.697.300,-  TL*

2018 Yılı Net Satışlar Toplamı

45.993.600,-  TL*

*2017  Yılı değerlerinin 2018 için  yeniden değerleme oranınca artırılmış hali.

  (2008 YD oranı % 23,73)