2018-2019-2020 Yılları için Beyan  edilecek Kurumlar vergisi oranı % 22 olarak belirlenmiştir.