Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Ve Ödeme Tarihleri:

 

Yıllık Beyanname verme süresi

01–25 Mart

Ödeme

1.Taksit  01-31 Mart

 2.Taksit 01-31- Temmuz

Kurumlar Vergisi Beyan Ve Ödeme Tarihi:

Yıllık Beyanname verme süresi (Hesap Dönemleri Takvim yılı olanla Kurumlar için

01–25 Nisan

Ödeme

01-30 Nisan

Muhtasar Beyanname Verme Ve Ödeme Zamanı

Aylık Muhtasar Beyanname

Ödeme Günü

Her ayın 23. günü

Her ayın 26.günü

Üç Aylık Muhtasar Beyanname

Ödeme Günü

23 Ocak

26 Ocak

23 Nisan

26 Nisan

23 Temmuz

26 Temmuz

23 Ekim

26 Ekim

Katma Değer Vergisi Beyanname Verme Ve Ödeme zamanı

 

Beyanname Verme Günü

Ödeme Günü

Her ayın 24. günü

Her ayın 26. Günü

Geçici Vergi Dönemleri (Hesap Dönemi Takvim Yılı Olanlar İçin)

 

DÖNEMLER

BEYAN ZAMANI

ÖDEME ZAMANI

Ocak-Şubat-Mart

14 Mayıs

17 Mayıs

Nisan-Mayıs-Haziran

14 Ağustos

17 Ağustos

Temmuz-Ağustos-Eylül

14 Kasım

17 Kasım

Ekim-Kasım-Aralık

14 Şubat

17 Şubat

 

-     Özel Hesap Dönemi Tayin Edilenler İçin, Özel hesap döneminin başlangıç tarihinden itibaren üçer aylık dönemler olarak hesaplanır.

-     İşe Başlama, İşi Bırakma veya Hesap Döneminin Değişmesi

-      İşe başlanılan tarihin içinde bulunduğu dönemin sonuna kadar olan süre,

-     İşin bırakıldığı tarihe kadar olan süre,

-     Yeni hesap döneminin başladığı tarihe kadar olan süre, ayrı vergilendirme dönemi sayılır.