Asgari ücret 2019 için  Brüt  2.558,40 TL olarak belirlenmiştir. Ücretlinin aylık  brüt tutarının  medeni durumuna göre belirlenecek bir oranı üzerinden hesaplanan matraha % 15 oranı kullanılarak ücretlinin vergi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden indirilmesini oluşturmaktadır.

 

Asgari Geçim İndirimi uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir.

 

GVK Kanunun 32. maddesine  göre, ücretlinin medeni durumuna göre kullanılacak oranları, mükellefin kendisi için % 50, ça­lışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 ,  üçüncü çocuk için %10 diğer çocuklar için % 5 olarak belirlemiştir.

 

Asgari geçim indirimi, Asgari ücret üzerinden hesaplanan vergiden FAZLA  olamayacaktır.

 

AGİ  hesaplamaları  için  ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.
Medeni Hali

Aylık

Bekar

191,88 TL

Evli, EŞİ ÇALIŞMAYAN

230,26 TL

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu

259,04 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu

287,82 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu

326,20 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu

326,20 TL

 

Medeni Hali

Aylık

Evli EŞİ ÇALIŞAN ve çocusuz.

191,88 TL

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

220,66 TL

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

249,44 TL

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

287,82 TL

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

307,01 TL

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır

326,20 TL

 

Ücretlilerde asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin olarak 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğde detaylı açıklamalar yapılmıştır.