2019 YILI 

2019 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
18.000 TL'ye kadar        % 15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası % 20
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası % 27
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası % 35

2019 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
18.000 TL'ye kadar        % 15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700  TL, fazlası % 20
148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası % 27
148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası % 35

2018 YILI 

2018 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
14.800 TL'ye kadar        % 15
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası % 20
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası % 27
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası % 35

2018 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
14.800 TL'ye kadar        % 15
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için   2.220 TL, fazlası % 20
120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası % 27
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL, fazlası         % 35