BANKALARDAN ELDE EDİLEN MEVDUAT FAİZİ VE REPO GELİRLERİ’ NİN VERGİLENDİRİLMESİ:

Gerçek kişilerin 31/12/2020 tarihine kadar bankalardan elde ettikleri faiz ve repo gelirleri üzerinden GV stopaj yapılarak nihai vergileme yapılacaktır.

Gerçek kişiler, banka mevduat faizi ve repo gelirlerini, tutarı ne olursa olsun yıllık beyan vermeyeceklerdir.