TEK İŞVERENDEN ÜCRET GELİRLERİ ALANLARIN BEYANI:

Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLARIN BEYANI:

Birden fazla işverenden ücret almakla beraber ücret dışındaki gelirleri için beyanname verme zorunda olmayan ve birden sonraki işverenden aldıkları toplamı GVK 103’ncü maddede yazılı tarifenin 2.Gelir diliminde belirtilen   2018 Yılı için  34.000.-TL  (2019 yılı için 40.000 TL)  tutarı aşmayan mükelleflerin tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri için beyanname vermeyeceklerdir.