Sorumlu sıfatıyla verilen KDV (KDV2) beyannamelerinin verilme ve ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü olarak uygulanacaktır.