Yeni asgari ücrete göre, 2021 yılı başı itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

 

 

AYLIK (TL)

BRÜT ÜCRET

3.577,50

SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5)

554,51

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2)

71,55

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

4.203,56

TOPLAM VERGİ TUTARI

214,97

TOPLAM PRİM TUTARI

1.162,69

TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ

1.377,66

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ PAYI

% 5,11

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SGP PAYI

% 27,66

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI

% 32,77


Not:

 

  • Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı dikkate alınmıştır.
  • Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.