• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Damga Vergisi 97,20 TL,
  • Kurumlar Vergisi Beyannameleri 129,80 TL,
  • Katma Değer Vergisi Beyannameleri 64,10 TL,
  • Muhtasar Beyannameler 64,10 TL,
  • Diğer Vergi Beyannameleri (Damga vergisi beyannameleri hariç), 64,10 TL,
  • Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 129,80 TL,
  • Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 47,60 TL,
  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 76,00 TL,