2019 yılı için KDV hariç Tutarı 1.200.- TL nin altında kalan demirbaşların tamamı gider yazılabilecektir.

Demirbaş alımlarının KDV’si alındığı ayda tamamı indirilecektir.

Demirbaş hangi ayda alınırsa alınsın tamamı üzerinden amortisman ayrılabilir. Geçici Vergi Dönemlerinde üç aylık Amortisman gideri hesaplanır.