Bilindiği üzere 2019 takvim yılının son günlerini yaşamaktayız. Bugünler de 2020 yılı için yapılması ve planlanması gereken birçok husus söz konusudur. Ancak gelişen ve değişen uygulamaların son günlerde daha da çoğaldığının gerek haber kaynaklarından gerekse duyum ortamlarından kulağınıza gelmesiyle farkına varmışsınızdır. Bu yazımız içeriğinde zorunluluk neticesinde yapılması gerekenleri tarafınıza bildirerek tek, tek size özel çözümler üreteceğimizden birlikte planlamalarımızı bir an önce yaparak ve son günler yoğunluğunu yaşamadan çözümlerimizi tamamlamış olmayı dilemekteyiz, tabi ki sizin hassasiyet ve uyumunuz ile birlikte.

19 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak zorunlu hale gelen fatura düzenleme uygulamaları tüm ticari faaliyet içinde bulunan gerek gerçek, gerekse tüzel kişiler olmak üzere tüm tarafları bağlamaktadır.

Tebliğ hükümleri şöyle zorunluluklar getirmektedir;

·       Aynı gün içerisinde VERGİ MÜKELLEFİ OLAN ve toplam vergiler dahil (KDV, ÖTV dahil) tutarı 5.000,00.-TL olan faturaların E-ARŞİV FATURA olarak düzenlenmesi zorunludur.

 

·       Aynı gün içerisinde VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN ve toplam vergiler dahil (KDV, ÖTV dahil) tutarı 30.000,00.-TL olan faturaların E-ARŞİV FATURA olarak düzenlenmesi zorunludur.

Yukarıda sayılan hükümler tüm vergi mükellefi fatura düzenleyen herkesi kapsamaktadır. Yani en küçük esnaftan en büyük holdinge kadar tüm herkes bu uygulamaya 01.01.2020 tarihi itibariyle tabi olacaktır. Uygulama için mükelleflerin herhangi bir ekipman, program, başvuru v.b. gibi işlem yapması GEREKMEMEKTEDİR. Bahse konu tutarlardaki faturalar şu an test aşamasında olan GİB E-Arşiv uygulaması üzerinden, maliye şifreleriyle sisteme giriş yapılarak E-Arşiv Fatura düzenlemeleri sistem üzerinden yapılacaktır. Bu uygulamaya geçiş durumunda firmanın kağıt faturaları yine kullanılmaya devam edilecek bahse konu tutarlar altındaki satışlar kağıt fatura üzerinden belgelenecektir.

·       Geçmiş Yıllarda E-Fatura Zorunluluğu (2016, 2017 yıllarında Brüt Satış tutarları 10 Milyon. TL olanlar) içerisinde E-Fatura düzenleyenler 01.01.2020 tarihi itibariyle E-ARŞİV FATURA uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Yukarıda bahsedilen geçiş için yapılması gerekenler, eğer ilgili mükellef E-FATURA uygulamasının bir entegratör firma üzerinden geçekleştiriyor ise, yani faturalarını GİB portal üzerinden değil de kendi programı üzerinden (LOGO, İŞNET, v.b.) düzenliyor ise herhangi bir şey yapmadan ilgili programlarını E-ARŞİV FATURA düzenlemek için bir modül satın alıp sistemleri üzerinden uygulamaya E-FATURA uygulamasından çokta farklı bir durum olmaksızın E-ARŞİV FATURA düzenlemeye başlayacaklardır. Yine uygulamada olduğu gibi E-Fatura sistemine dahil alıcılara E-Fatura, Uygulama dışındakilere bu sefer kağıt değil E-ARŞİV FATURA düzenlenecektir. Bu uygulamaya geçildiği an itibariyle (01.01.2020) artık kağıt ortamında fatura düzenleme durumu ortadan kalkacaktır. Ellerinde kullanmadıkları kağıt faturalar ise bağlı bulunan vergi dairelerine götürülerek tespitlerinin yaptırılması ve imha edilmesi gerekmektedir (imha tarihi ile ilgili bir zorunluluk yoktur).

·       2018 Yılı Cirosu Brüt 10 Milyon. TL olan mükellefler 01.01.2020 tarihi itibariyle E-FATURA, E-ARŞİV FATURA, E-DEFTER uygulamalarına geçiş yapmak zorundadır.

Yukarıda bahsedilen geçiş için ilgili mükellef öncelikle Kamu Sertifikasyon Merkezinden (http://www.kamusm.gov.tr/) online başvuru yaparak ödemesini tamamlaması halinde taraflarını MALİ MÜHÜR üretilerek gönderim yapılacaktır. MALİ MÜHÜR elimize ulaştığında GİB üzerinden online olarak E-FATURA, E-ARŞİV FATURA ve E-DEFTER uygulama başvuruları yapılacaktır. E-ARŞİV FATURA uygulaması sadece entegratör firmalar üzerinden gerçekleşeceği için mutlaka bu uygulamaları gerçekleştirmek için bir muhasebe programı satın alınması ve ihtiyaç boyutunda bir sistem kurumu yapılması gerekmektedir.

·       2018 ve 2019 Yıllarından Ciroları 5 Milyon. TL olan mükelleflerin 01.07.2020 tarihi itibariyle E-FATURA ve E-ARŞİV FATURA uygulamasına 01.01.2021 tarihi itibariyle ise E-DEFTER uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.

Yukarıda bahsedilen geçiş için ilgili mükellef öncelikle Kamu Sertifikasyon Merkezinden (http://www.kamusm.gov.tr/) online başvuru yaparak ödemesini tamamlaması halinde taraflarını MALİ MÜHÜR üretilerek gönderim yapılacaktır. MALİ MÜHÜR elimize ulaştığında GİB üzerinden online olarak E-FATURA, E-ARŞİV FATURA ve E-DEFTER uygulama başvuruları yapılacaktır. E-ARŞİV FATURA uygulaması sadece entegratör firmalar üzerinden gerçekleşeceği için mutlaka bu uygulamaları gerçekleştirmek için bir muhasebe programı satın alınması ve ihtiyaç boyutunda bir sistem kurumu yapılması gerekmektedir.

·       İnternet Aracılığı ile SATIŞ, Kiralama ve Reklam İşlerine İnternet Siteleri Yoluyla Aracılık Edenler 01.01.2020 tarihi itibariyle E-FATURA ve E-ARŞİV FATURA uygulamasına 01.01.2021 tarihi itibariyle ise E-DEFTER uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.

Yukarıda bahsedilen geçiş için ilgili mükellef öncelikle Kamu Sertifikasyon Merkezinden (http://www.kamusm.gov.tr/) online başvuru yaparak ödemesini tamamlaması halinde taraflarını MALİ MÜHÜR üretilerek gönderim yapılacaktır. MALİ MÜHÜR elimize ulaştığında GİB üzerinden online olarak E-FATURA, E-ARŞİV FATURA ve E-DEFTER uygulama başvuruları yapılacaktır. E-ARŞİV FATURA uygulaması sadece entegratör firmalar üzerinden gerçekleşeceği için mutlaka bu uygulamaları gerçekleştirmek için bir muhasebe programı satın alınması ve ihtiyaç boyutunda bir sistem kurumu yapılması gerekmektedir.

 

v  Zorunlu uygulamaların haricinde bahse konu E-FATURA, E-ARŞİV FATURA ve E-DEFTER uygulamaların geçiş, isteğe bağlı olarak yapılabilinir.

v  MALİ MÜHÜR başvuru ve ödemelerinizi yapabilir, daha sonra MALİ MÜHÜR tarafınıza ulaştığında E-FATURA, E-ARŞİV FATURA ve E-DEFTER uygulamaları başvurularını birlikte yapabiliriz.